La pregunta essencial: Com es feia fins ara? Com ho farem ara?